Контакти

02/ 49 180 13 / 22
0882 364 456

Свържете се с нас и чрез регистрационната форма

ВИЖТЕ МИНАЛОГОДИШНОТО ИЗДАНИЕ НА ЕДИНСТВЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН КАТАЛОГ НА HR ИНДУСТРИЯТА В БЪЛГАРИЯ!